fbpx
+48 22 455 38 38
Voucher Fashion Gallery

Vouchery The Fashion Gallery

Regulamin wykorzystania voucherów The Fashion Gallery


§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Vouchery są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do obniżenia wartości do zapłaty za zakup pobytu w wybranym klubie z oferty Club Med.
 2. Korzystając z voucherów można wybierać spośród wszystkich kategorii pokojów oraz destynacji z letniej i zimowej oferty Club Med z dowolnym, dostępnym terminem wyjazdu.
 3. Całkowita lub częściowa zamiana voucherów Club Med na gotówkę nie jest możliwa.
 4. Voucher można zrealizować wyłącznie w sieci sprzedaży salonów własnych Club Med.
 5. Vouchery wystawione są na okaziciela, co oznacza, że mogą być wykorzystane przez dowolną osobę, która załączy rachunek zakupów w The Fashion Gallery.
 6. Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu sprzedaży oraz realizacji voucherów.
 7. Kupujący zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże vouchery, o treści regulaminu.
 8. Przy wszystkich rezerwacjach z użyciem voucherów obowiązują Warunki rezerwacji i płatności Club Med.
§ 2 Okres ważności i warunki realizacji
 1. Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie w ich oznaczonym okresie ważności. Oznacza to, że wyłącznie w okresie ważności można dokonać opłaty voucherem za zakupione usługi. Realizacja usługi (termin wyjazdu), nie jest ograniczony ważnością vouchera.
 2. Okres ważności vouchera to 30.09.2023, do której to daty należy potwierdzić rezerwację.
 3. Datą realizacji vouchera jest dzień potwierdzenia rezerwacji pobytu w Club Med.
 4. Voucher może być wykorzystany w ramach płatności za jedną rezerwację, w której skład może jednak wchodzić jedna lub więcej niż jedna usługa.
 5. Voucher może być wykorzystany tylko podczas zakładania nowej rezerwacji.
 6. Voucher niewykorzystany w okresie ważności nie podlega wykorzystaniu w terminie późniejszym i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykorzystania jego wartości.
 7. W ramach płatności za jedną rezerwację można wykorzystać tylko jeden voucher.
 8. Minimalna wartość potwierdzanej rezerwacji nie może być niższa niż 1600€
§ 3 Sposoby realizowania voucherów:
 1. Rezerwacji pobytu w Club Med z użyciem voucheru można dokonać przez zgłoszenie na stornie, telefonicznie lub przez email. W celu weryfikacji uprawnienia do korzystania z voucheru, należy przesłać paragon z zakupów w The Fashion Gallery uprawniających do otrzymania voucheru.
 2. Po otrzymaniu paragonu i dokonaniu pozytywnej weryfikacji oraz po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę usługi, uznaje się ją za opłaconą.
 3. Vouchery nie upoważniają do pokrycia wymaganej zaliczki lub kosztów anulacji.
 4. W przypadku rezygnacji, rezerwującemu przysługuje zwrot voucherów. W takim przypadku vouchery zachowują pierwotny termin ważności.
 5. W przypadku, kiedy Rezerwujący rezygnuje z zakupionej Usługi po upływie terminu ważności voucherów, którymi dokonywał płatności, Club Med nie zwraca zrealizowanych voucherów ani ich równowartości.
Phuket
Phuket
Tajlandia
Palmiye
Palmiye
Turcja
Kani
Kani
Malediwy